Uudised ja teated

Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtt maakonna parimatele õpilastele ja õpetajatele

27.05.2016

Esmaspäeval, 30. mail kell 11 korraldavad Pärnu Maavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit vastuvõtu maapiirkonna koolide parimatele õpilastele ja õpetajatele.  Loe edasi »

Perekonnaseisuametniku eksami teade

 

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 §-dele 4 ja 5 annab Pärnu Maavalitsus teada omavalitsuste ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsetest koolitustest ja kuulutab välja Pärnu maakonna omavalitsuste  ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja praktilise osa eksami.

 

Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lg 3 alusel teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine ja esmase sünni- ning surmatõendi väljastamine.

 

Omavalitsuste ametnike teoreetilise ja praktilise osa koolitused toimuvad 18.05-19.05.2016 Pärnu Maavalitsuses.

 

Teoreetilise osa eksam perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks toimub Pärnu Maavalitsuses 02.06.2016. Teoreetilise osa eksam koosneb testi ja ülesannete lahendamisest.

 

Praktilise osa eksam toimub 03.06.2016 kohalikus omavalitsuses ametniku töökohal. Sooritatav toiming: sünni registreerimine ja/või surma registreerimine. Toimingu teostamisest palume teatada koheselt e-posti aadressil liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee, teade varustada märgusõnaga „Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon"

Teates palume märkida järgmised andmed:

ametniku nimi ja isikukood, sooritatud toiming, toimiku number ja kuupäev ning toiminguosalise lapse isikukood.

 

Eksamil osalemiseks peab asutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik asub peale eksamit perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma, esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 

1)      eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood

2)      e-posti aadress ja telefoninumber

3)      eksamil osalemise kuupäev

4)      toimingute loetelu, millises osas ametnik eksami teeb

5)      kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses teenistusse perekonnaseisuametnikuna

6)      kas soovitakse osaleda koolitusel

 

Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse kõikide selles asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuvate ametnike kohta.

Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on 13.05.2016.

 

Avaldus tuleb esitada Pärnu Maavalitsusele kas paberkandjal aadressil Akadeemia 2, 80088 Pärnu või digiallkirjaga kinnitatult elektronposti aadressil info@parnu.maavalitsus.ee         märksõnaga "Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon".

 

Täiendav info Liis Rausk  liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee, tel 447  9724. 

 

 

Akadeemia tn. 2                                E-R 8.00-12.00, 12.30 - 16.30

80088 Pärnu
tel 447 9733
faks 447 9735
 
Pärnu Maavalitsus korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.