Pärnu Maavalitsus

Seoses Pärnu maavalitsuse dokumendihaldussüsteemi uuendamisega,  võivad esineda tõrked asutuse avaliku dokumendiregistri töös.
Palume mõistvat suhtumist! 

 

 

 

Akadeemia tn. 2

80088 Pärnu
 
tel 447 9733
faks 447 9735
 
E-R 8.00-12.00, 12.30 - 16.30
 
Pärnu Maavalitsus korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning saarevahtide tööd.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.