Abielu registreerimine

2.01.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse. Avalduse esitamisel  lepitakse koheselt kokku abielu registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Abielusid sõlmitakse kolmapäeviti, reedeti ja kahel laupäeval kuus. 
 
Avalduse täitmisel otsustavad abielluda soovijad, missugust perekonnanime hakkavad nad kandma pärast abielu sõlmimist. Tulevased abikaasad võivad säilitada oma senise perekonnanime. Ühiseks perekonnanimeks võib võtta ükskõik kumba abikaasa senikantud perekonnanime, üks abiellujatest võib lisada sidekriipsuga oma senikantud perekonnanimele abikaasa perekonnanime.
 
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.
Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus pärast abielu sõlmimist vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile.
Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

 

Abielu registreerimise tseremoonia viiakse läbi vastavalt paari soovile kas pruutpaaritoas või saalis. Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks väljatrüki abielukandest. Seejärel tehakse rahvastikuregistris kanne.
 

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.
Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada või pikendada.

 

Hind

30 EUR

 

Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:

Swedbank nr. EE932200221023778606

SEB pank nr. EE891010220034796011

Nordea Bank  EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 2900082809, selgitus: abielukande tegemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Pärnu, Akadeemia 2, II korrus, kabinet 209

Vastuvõtuajad:

E, T, N 8.00-12.00  14.00-16.00

K -

R 9.00-12.00

Vastuvõtul elav järjekord.

 

Vajalikud dokumendid
  • abiellujate isikut tõendavad dokumendid
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse)
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris)
  • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta
  • välisriigis elaval abiellujal abieluvõimetõend
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument


Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlkimisele ei kuulu vene- ja inglisekeelsed perekonnaseisudokumendid.
 
Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi.

 

Õigusaktid
Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010)

Abieluvara voldik

Abieluvara voldik (Vene keelne)

Abieluvara voldik (Inglise keelne)

Vastutaja
Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse soovi korral abielutõend.

 

Viide