Abielu lahutamine

27.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

 

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind 50 EUR
Maksmine Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:

Swedbank nr. EE932200221023778606

SEB pank nr. EE891010220034796011

Nordea Bank  EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber2900082809
Selgitus: lahutuse kanne
Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.
Riigilõivu kohapeal tasuda ei saa.
Õigusaktid Seaduste tõlked: (seisuga 01.07.2010)
Vastutaja Milvi Vaarpuu, milvi.vaarpuu@parnu.maavalitsus.ee, 4479747

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek
Akadeemia tn 2, Pärnu
kabinet 208
E.T.N 8:00-12:00 ja 14:00-16:00
K.-
R. 9:00- 12:00
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Vastuvõtul elav järjekord.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid.
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument.
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
Avaldused ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Tulemus Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.
Teadmiseks...
Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.
Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide