Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm

5.09.15

Avatud on kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm  Siseministeerium   avas   maavalitsuste   kaudu   kogukondliku   turvalisuse   2015.   aasta väikeprojektide toetusprogrammi (Siseministri 28.08.2015 käskkiri nr 1­3/157), mis annab võimaluse   kogukondliku   turvalisuse   loomisse   panustavatele   vabaühendustel   ja   asutustel väikeprojektidega riigieelarvest toetust saada turvalise elukeskkonna tagamiseks. Toetuse eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, edendada võrgustikupõhist   toimimist   ja   aidata   kaasa   vabaühenduste   võimekuse   tõstmisele.   Toetava projekti   maksimaalne   summa   on   3000   eurot.   Konkreetse   jaotuse   otsustab   maavanema moodustatud projektide hindamise komisjon. Pärnumaale on väikeprojektide toetamiseks eraldatud 13 000 eurot. Taotlusi   saab   maavalitsusele   esitada   kuni   27.09.2015  info@parnu.maavalitsus.ee Toetusprogrammi   kontaktisik   on   sotsiaalhoolekande   peaspetsialist   Kaja   Rebane (kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee; tel 447 9703 ja 5855 4250).