Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikust toetusvoorust toetust saanud projektid

2.02.17

Pärnu maavanema korraldustega 20.12.2016 nr 1-1/16/1126; 22.12.2016 nr 1-1/16/1136 ja 27.12.2016 nr 1-1/16/1147 kinnitati alljärgnevad toetuse saajad ja neile eraldatavad toetussummad.

 

 

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetussumma

1

MTÜ Are Valla Tuletõrje Selts

Are vabatahtlike päästevõimekuse tõstmine 

1396,46 eurot

2

MTÜ Kihnu Merepääste Selts

Kihnu mereala päästevõimekuse arendamine 

2006,30 eurot

3

MTÜ Koonga Vabatahtlike Päästeselts

Koonga vabatahtlike päästekomando tuletõrjeauto ja ruumide renoveerimine

1089,66 eurot

4

MTÜ Pärnumaa Kodukant

Turvaline Pärnumaa Küla 

3027,10 eurot

5

MTÜ Sindi Tuletõrje Selts

Sindi vabatahtliku päästekomando ennetusalase võimekuse tõstmine II (Helitehnika + väikeste tulekustutusriiete soetus)

1480,48 eurot

 

Toimetaja: MARIKA KLAUSSON