Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 

 

Taotluste esitamise tähtajad on:

-          kevadvoorus 3. aprill

-          sügisvoorus 2. oktoober.

 

Taotlejaks saavad olla:

-          avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik

            omavalitsus või riik

-          avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või

            riigi osalusel 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

-          Meede 1 „Kogukonna areng"

-          Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Taotlused esitada:

-          Käsipostiga paberkandjal Pärnu Maavalitsusse aadressil Akadeemia tn 2, tuba 305  kevadvoorus hiljemalt 3. aprilliks ja sügisvoorus hiljemalt 2. oktoobriks kella 16.30ks.

-          Postiga aadressil Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, Pärnu 80088 ja postitempel   ei tohi  olla kevadvoorus  hilisem kui  3. aprill ja sügisvoorus hilisem kui 2. oktoober.

-          E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused  aadressile info@parnu.maavalitsus.ee kevadvoorus hiljemalt 3. aprilliks ja sügisvoorus hiljemalt 2. oktoobriks kella 16.30ks.

 

Programmi dokumendid on kättesaadavad KÜSK kodulehel: www.kysk.ee

 

Info kohaliku omaalgatuse programmi kohta:

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748  sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

 

 

KOP 2017 taotlusvooru tulemused

 

KOP 2016 taotlusvooru tulemused

 

KOP 2015 taotlusvooru tulemused

 

KOP 2014 taotlusvooru tulemused

 

KOP 2013 taotlusvooru tulemused