Komisjonid ja nõukogud

22.02.16

 

 

 

 

 

Pärnu maakonna alaealiste komisjon

Esimees

Hede Martšenkov

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

Sekretär

Ivika Kelder 

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna noorsootööspetsialist

Liikmed

Eha Säde

Paikuse Vallavalitsuse sotsiaalnõunik

 

Kaja Rand

Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku psühhiaater

 

Ülle Laursoo

Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolisotsiaalnõustaja

 

Tiina Ruul

Pärnu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik

 

Karin Uibo

Lääne Politseiprefektuuri Pärnu politseiosakonna noorsoopolitseinik

 

 

 

 

Pärnumaa spordinõukogu

Esimees

Hede Martšenkov

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse  juhataja

Liikmed

Kaiu Kustasson

Pärnumaa Spordiliidu tegevdirektor

 

Enn Hallik

Pärnu Spordiliidu juhatuse esimees, ajalehe Pärnu Postimees sporditoimetaja

 

Andrei Ojamets

Pärnu Võrkpalliklubi juhatuse liige

 

Mati Killing

Pärnu Spordiselts "Kalev" juhatuse esimees

 

Uno Koort

Pärnu Linnavalitsuse kultuuriosakonna spordinõunik

 

Eeri Tammik

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

 

Toomas Rõhu

Pärnu Maakoolide Spordiliidu juhatuse esimees, Tõstamaa vallavanem

 

Kuno Erkmann

Paikuse vallavanem

 

Enn Tasalain

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus juhataja

 

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi Pärnu maakondlik komisjon                             

Esimees

Riina Redlich

Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist

Liikmed

Priit Ruut 

Sauga vallavanem, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindaja

 

Kadri Riitsaar

MTÜ Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi esindaja

 

Indrek Talts

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu esindaja

 

Krista Habakukk

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, ettevõtlus ja MTÜ Liikumine Kodukant juhatuse esimees, Pärnumaa Kodukantjuhatuse liige

 

 

 

 

Maakondliku arendustegevuse (MAAKAR) programmi Pärnu maakondlik komisjon

Esimees

Heiki Mägi

Pärnu Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

Aseesimees

Urmas Kase

Pärnu Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna arengutalituse juhataja

Liikmed

Riina Redlich

Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist

 

Eeri Tammik

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

 

Teet Kurs

Sihtasutus Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhatuse liige

 

 

 

Pärnu Maakonna Valimiskomisjon

Esimees

Rita Kosenkranius

 

Liikmed

Marika Klausson

 

 

Heli Lepp

 

 

Anu Sommer

 

 

Urmas Ennok

 

 

Sirle Luukas

 

 

Tiia Born

 

 

Anneli Pulk

 

 

Ene Ruus

 

Asendus-liikmed

Inge Nurmik

 

Valdor Telve

 

 

 

 

 

Pärnumaa tervise-ja traumanõukogu

Esimees

Epp Klooster

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Liikmed

Ada Kraak

Pärnu linnaarst

 

Andres Sinimeri

Pärnu politseijaoskonna juht

 

Eha Ristimets

Pärnu Maavalitsuse kultuuri-ja tervisenõunik

 

Elen Kihl

Psühholoogilise nõustamiskeskuse "Sensus" kliiniline psühholoog

 

Errit Kuldkepp

SA Pärnu Haigla turundusspetsialist

 

Eva Palk

Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi õpetaja, TEK maakonna koordinaator

 

Hede Martšenkov

Pärnu Maavalitsuse haridus-ja kultuuritalituse juhataja

 

Helve Reisenbuk

Paikuse abivallavanem

 

Heiki Mägi

Pärnu Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

 

Hiie Lainela

Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsi sekretär

 

Kaiu Kustasson

Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

 

Karin Uibo

Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik

 

Janely Palu

Lääne Päästekeskuse juhtivspetsialist

 

Krista Habakukk

Pärnumaa Ettevõtluse ja Arenduskeskuse konsultant

 

Kristel Ernits

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sekretär

 

Ly Akenpärg

Pärnu lasteaed Mai õpetaja ja TEL linna koordinaator

 

Madis Veskimägi

Tõstamaa valla perearst

 

Marika Luik

Maanteeameti peaspetsialist

 

Tarmo Vanamõisa

Maanteeameti direktori asetäitja

 

Tõnu Miil

Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik

 

 

 

 

 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotluste menetlemiseks maakondlik komisjon  koosseisus

Esimees

Ene Ruus

Pärnu Maavalitsuse kantselei finantsnõunik

Liikmed

Epp Klooster 

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalsakonna juhataja

 

Heiki Mägi

Pärnu Maavalitsuse arengu- ja   planeeringuosakonna juhataja

 

Marika Klausson

Pärnu Maavalitsuse kantselei peaspetsialist

 

Lauri Luur

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

 

Toomas Mihkelson

Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

 

 

 

 

 

Pärnu maakonna tehniliste abivahendite ekspertkomisjon

Esimees

Epp Klooster

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalsakonna juhataja

Liikmed

Hede Martšenkov          

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

 

Kaja Elstein                        

SA Pärnu Haigla taastusraviosakonna juhataja

 

Ivo Kuusk                           

Sotsiaalkindlustusameti ekspertarst

 

Jaan Lemendik                 

OÜ Pärnu Perearstikeskuse juhataja

 

Toomas Mihkelson

Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

 

Katrin Tsuiman 

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik

 

Kaja Rebane                      

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekande peaspetsialist

 

 

 

 

 

Pärnumaa turvalisuse nõukogu 
 
Nõukogu esimees Pärnu maavanem
Nõukogu liikmed:
Politsei-ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juht
Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna esindaja
Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna esindaja
Maanteeameti Lääne regiooni esindaja
Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo esindaja
Sotsiaalkindlustusameti Lääne piirkonna Pärnu maakonna esindaja ohvriabi suunal
Terviseameti Lääne talituse esindaja
Veterinaar-ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskuse esindaja
Veeteede Ameti esindaja
Pärnu Linnavalitsuse esindaja
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
SA Pärnu Haigla esindaja
AS Pärnu Vesi esindaja
MTÜ Pärnumaa Kodukant esindaja
Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja
MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik esindaja
Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse esimees
Pärnumaa Noorte Liidu esimees
EPR Pärnumaa Seltsi esindaja
 
 
 
 

Kodukaunistamise maakondlik komisjon

 

Esimees

Riina Redlich                 - Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna

                                            regionaalarengu  peaspetsialist

Liikmed:

Maie Joala                      - Pärnu Maavalitsuse kantselei arhivaar    

Piret Unn                         - maastiku kujundaja, maastiku ehitaja                  

Sigrid Absalon               - OÜ Polar Shipyard fotograaf

Sivar Tõnisson               - Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Urmas Ennok                 - Pärnu Maavalitsuse  haldusspetsialist