Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“

15.07.2016

________________________________________________________________________________

 

Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" on kehtestatud 15.07.2016  Pärnu maavanem korraldusega

 

 

Joonised

 

KSH aruanne

 

Lisad

 

Kooskõlastused