Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015

 

Kehtestatud Pärnu maavanema 9. oktoobri 2008a. korraldusega nr.112

 

Seletuskiri

Pärnu maakonna sotsiaalne infrastruktuur (pdf)

"Social infrastructure of the county 2008-2015" Thematic plan of Pärnu County Plan (summary) (pdf)

 

Kaardid

Pärnu maakonna sotsiaalne infrastruktuur

Ühistransport Pärnu maakonnas

Probleemsed teenused Pärnu maakonna kantides ja kantide tüübid

Hea kättesaadavusega teenused Pärnu maakonna kantides ja kantide asustustihedus

Rahvastiku trendid aastani 2015

Sotsiallobjektide paiknemine ja perspektiiv

Haridusasutuste paiknemine ja perspektiiv

Kultuuriasutuste paiknemine ja perspektiiv

 

Lisad

 

Kandipassid

Kandipassid (pdf)

 

Teemaplaneeringu eskiisi 03.12.2007 toimunud tutvustamise ettekanded

Garri Raagmaa ettekanne - sissejuhatus SI temaatikasse (esitlus)

Epp Kloostri ettekanne - sotsiaalvaldkond (esitlus)

Hede Martšenkovi ettekanne - haridus (esitlus)

Eha Ristimetsa ettekanne - kultuur ja sport (esitlus)

 

Ettekanded

Pärnu Maavalitsuses 13.11.2008 toimunud planeeringuseminaril "Maaelu sotsiaalse väärtused Pärnumaal XXI sajandil (teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 – 2015" kontekstis)

 

Maaelu sotsiaalsed väärtused Pärnumaal XXI sajandil

Olukord haridusmaastikul ja uued väljakutsed

Planeeringu ettepanekud

Toetused bussitranspordis

Hetkeolukord ja probleemid