Uue nime andmine

1.02.16

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

Selleks esitab Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane, kes ei ole ühegi riigi kodanik,  perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse. Alaealise nime muutmiseks esitab avalduse tema seaduslik esindaja, ühist hooldusõigust omavad vanemad annavad mõlemad nõusoleku lapse nime muutmiseks. Nõusoleku annab ka 10-aastane või vanem laps. Samuti tuleb arvestada noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui tema arengutase seda võimaldab.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Välisriigi perekonnaseisudokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga kui välilepingust ei tulene teisti. Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles

Teatud nimemuutmise põhjused lubavad menetluse teostada maavalitsuses, osadel juhtudel kuulub avalduse menetlemine siseministeeriumi pädevusse.

Loe lisaks 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud põhjusest,

kas riigilõivu eest summas 100 eurot või riigilõivuta.

Maksmine

Rahandusministeeriumi arvele

Swedbank nr. EE932200221023778606

SEB pank nr. EE891010220034796011

Nordea Bank  EE701700017001577198

 Danske Bank EE403300333416110002

viitenumber 2900082809

 

Õigusaktid

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

 

 

Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Akadeemia 2, Pärnu
Vastuvõtuajad: E.T.N. 8:00-12:00 ja  14:00-16:00
K: -
R: 9:00-12:00
Vastuvõtul elav järjekord.

Vajaminevad dokumendid

  • avaldaja isikut tõendav dokument;

  • avaldaja sündi tõendav dokument;

  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;

  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument

Dokumendi (va isikut tõendav dokument) või andmete esitamist ei nõuta,

kui kande tegemiseks  vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris.
Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte väljavõte valdkonna eest vastutava asekantsleri otsusest.

Viide

Elektrooniline

 

Vajalikud sammud

Digitaalselt allkirjastatud avaldus

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)

Tulemus

Uue nime kanne rahvastikuregistris.Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte väljavõte valdkonna eest vastutava asekantsleri otsusest

Viide