Pärnu Maavalitsus riigi esindajana sihtasutustes ja maaparandusühistutes

Regionaalministri 19.03.2010 käskkirjaga nr 41 on Pärnu Maavalitsust volitatud esindama tähtajatult riiki sihtasutuse asutajaõigustest ja -kohustustest tulenevate ülesannete täitmisel Sihtasutuses Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (registrikood 90004065).

 

Pärnu Maavalitsuse poolt liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

MPÜ Suuremetsa

MPÜ Uuemaa

MPÜ Tuuba

MPÜ Leetva

MPÜ Mädara

MPÜ Kabli

MPÜ Kadjaste

MPÜ Võidula

MPÜ Urissaare

MPÜ Veskisoo

MPÜ Kessi