Perekonnaseisutoimingute järelevalve

 

Maavalitsus teeb järelevalvet perekonnaseisutoimingute seaduslikkuse (õigusaktide järgimine toimingute tegemisel) üle järgmistel juhtudel:

·         vaimuliku poolt abielu sõlmimisel (koos Siseministeeriumiga) Alus: Perekonnaseisutoimigute seadus § 52 lg 1 p 2;  

·         kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

 

 

Lisainfo:

Liis Rausk, Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse juhataja, tel 4479724,                e-post: liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee