Rahvuslik programm "Eesti kaunis kodu"

2.02.16
 

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ http://www.iluskodu.ee/index.html) on võtnud vastutuse 1936. aastal Riigivanema Konstantin Pätsi poolt algatatud ja 1997. aastal Vabariigi Presidendi Lennart Meri poolt taasalgatatud kodukaunistamise liikumise eest. 14 aastat kestnud tegutsemisega on korraldatud üleriigilisi kodukaunistamise konkursse ning esitatud Vabariigi Presidentidele autasustamiseks üle 1100 kauni kodu.

EKKÜ on kodukaunistamise liikumise korraldanud koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. Maavanemate põhimõtetele tugineva struktuuri kohaselt tekkisid  piirkonnad, kuhu kuuluvad 15 maakonda ja neli suuremat linna -- Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. EKKÜ tegevuse eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele.

2011. aastal koostas EKKÜ rahvusliku programmi „Eesti kaunis kodu", mille eesmärgiks on ühiskonna laiem kaasamine kodukultuuri arendamisse.

Pärnu maakondliku konkursi korraldajaks on Pärnu Maavalitsus.