Valitsus leppis kokku taristuinvesteeringute programmi objektides

Valitsus kinnitas täna täiendavate taristuinvesteeringute programmi, mille kogumaht ulatub 135 miljoni euroni. Kolme aasta peale jaotuv kava toob endaga kaasa paremad ja kiiremad ühendused,...

25. ja 26.mail 2017 perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu

Seoses ametnike osalemisega perekonnaseisuametnike täiendkoolitusel neljapäeval ja reedel, 25. ja 26.mail, perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu. Kiireloomuliseks sünni või...

Riik toetab 2,2 miljoni euroga kohalike avalike teenuste investeeringuid

Riigihalduse ministri moodustatud komisjon otsustas eraldada ligikaudu 2,2 miljonit eurot kohaliku tasandi teenuste säästlikumaks korraldamiseks ning maakonna tasandil pakutavate avalike...

Pärnu maavanem kehtestas 17.04.2017 Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu.

Planeeringuga on määratud mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huve ja ruumilise arengu vajadusi. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+. ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja...

Avati taotlusvoor väikesaarte toetamiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade 27.03.2017   Täna avati väikesaarte programmi taotlusvoor, mille eesmärk on muuta väikesaarte kogukondadele osutatavad esmatähtsad teenused...

29.03.17. a. viibib Moldova suursaadik Inga Ionesii visiidil Pärnumaal

Kell 10.00 toimub Pärnu maavalitsuse 5 korruse Buskerudi saalis kohtumine Pärnu maavanem Kalev Kaljustega. Visiidil arutatakse Moldova ADR Nord delegatsiooni  ja Pärnumaa maaturismi...

Kogukondliku turvalisuse 2017. a taotlusvooru infopäevad

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal. Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus,...

1.märtsil kell 14 toimub EV100 taotlusvooru tutvustav infopäev Pärnu Maavalitsuses

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK) ja Riigikantselei EV100 juhtrühm tutvustavad  uut taotlusvooru, mille eesmärk on toetada selliste unikaalsete ja uuenduslike algatuste käivitamist ning...
Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 12