Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud...

Pärnumaa 2017.aasta tervisedendaja on Aili Rehe

4. detsembril anti Pärnu Maavalitsuses üle 2017. aasta Pärnumaa tervisedendaja tiitel, mille pälvis Audru lasteaia majandusalajuhataja Aili Rehe.   Aili on oma isikliku eeskuju ja...

21. ja 22.novembril 2017 perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu

21. ja 22.novembril 2017 perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu Seoses ametnike osalemisega perekonnaseisuametnike teabepäevadel teisipäeval ja kolmapäeval , 21. ja...

Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN) 2017

Kutse korraldama üritusi Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) eel ja ajal TÕN 2017 toimub 19.10-26.10.2017. Tunnuslauseks on ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI. ETKA Andras www.andras.ee ...

Maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda, määramine

Pärnumaal on määratud maakonnakeskuses paiknevaks valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda  kümnendast kuni seitsmenda päevani enne...

Karantiini lõpetamine OÜ Lõpe Agro kuuluvas Kihlepa farmis

Pärnu maavanema 23. augusti 2017 korraldusega nr 1-1/17/312 lõpetatakse alates 24. augustist 2017  karantiin OÜ Lõpe Agro  kuuluvas Kihlepa farmis, asukohaga Kihlepa küla, Audru vald...

Valitsus muutis väikesaarte seaduse paindlikumaks

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kui varasem seadus loetles püsiasustusega väikesaared nimeliselt, siis uue...

Väikesaari toetatakse 638 000 euroga

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas tänavuse väikesaarte programmist toetuse saajate nimekirja. Väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti...

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 maavalitsuse saalis järjekordse, seekord kahekümnenda,  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on...

Valitsus otsustas omavalitsuste ühendamised

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Kuuest...

Pärnumaal Paikusel 23. juunil toimub maakaitsepäev ja võidutule jagamine

Austatud omavalitsusjuhid!   23 juunil toimub võidupüha paraad Rakveres, kust Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid  läkitab igasse maakonda võidutule. Võidutule...

Maavanem kehtestas 14.06.2017 korraldusega nr. 1-1/17/245 Pärnu maakonnas Audru vallas Kihlepa külas seafarmis karantiini ja taudipunkti ümber ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni.

Vabariigi Valitsuse seaduse § 87 lõike 1 ja loomataudi tõrje seaduse § 50 lõike 4 ja 5 alusel, lähtudes Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi 14.06.2017...

Maakondade konkurentsivõime tugevdamise toetusvoor on avatud

Tänasest saab taotleda Põlva-, Pärnu-, Võru-, Hiiu-, Rapla-, Saare- ja Lääne-Virumaal konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT). „Toetustega soovime luua piirkondades uusi...

Riigihalduse ministri 12.novembri 2015.a käskkirja nr 179 "Pärnumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava kinnitamine" muutmine 05.06.2017

Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise (PKT) Pärnumaa tegevuskava muutmist vedas Pärnu Maavalitsus (PMV). Koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga (POL) toimusid vastavad nõupidamised Ettevõtluse...

Valitsus leppis kokku taristuinvesteeringute programmi objektides

Valitsus kinnitas täna täiendavate taristuinvesteeringute programmi, mille kogumaht ulatub 135 miljoni euroni. Kolme aasta peale jaotuv kava toob endaga kaasa paremad ja kiiremad ühendused,...

Riik toetab 2,2 miljoni euroga kohalike avalike teenuste investeeringuid

Riigihalduse ministri moodustatud komisjon otsustas eraldada ligikaudu 2,2 miljonit eurot kohaliku tasandi teenuste säästlikumaks korraldamiseks ning maakonna tasandil pakutavate avalike...

25. ja 26.mail 2017 perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu

Seoses ametnike osalemisega perekonnaseisuametnike täiendkoolitusel neljapäeval ja reedel, 25. ja 26.mail, perekonnaseisualastes küsimustes vastuvõttu ei toimu. Kiireloomuliseks sünni või...

Pärnu maavanem kehtestas 17.04.2017 Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu.

Planeeringuga on määratud mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huve ja ruumilise arengu vajadusi. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+. ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja...