« Tagasi

Maavanem kehtestas 14.06.2017 korraldusega nr. 1-1/17/245 Pärnu maakonnas Audru vallas Kihlepa külas seafarmis karantiini ja taudipunkti ümber ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni.

Vabariigi Valitsuse seaduse § 87 lõike 1 ja loomataudi tõrje seaduse § 50 lõike 4 ja 5 alusel, lähtudes Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi 14.06.2017 ettepanekust nr 1.2-17.9/957 kehtestada karantiin ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsoon seoses eriti ohtliku loomataudi sigade Aafrika katku ametliku diagnoosimisega Pärnu maakonnas Audru vallas Kihlepa külas, kehtestan:

1. OÜ Lõpe Agro, registrikoodiga 10765873, Kihlepa küla seafarmis karantiini.

2. Taudipunkti ümber ohustatud tsooni 3 km ja järelevalvetsooni 10 km vastavalt korralduse lisaks olevale kaardile.