Avatud on väikesaarte programmi eeltaotluste taotlusvoor

27.03.17

Avatud on väikesaarte 2017. aasta programmi eeltaotluste taotlusvoor

Pärnu Maavalitsus annab teada, et väikesaarte programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud ja alanud on eeltaotluste vastuvõtt 2017. aasta tegevuskava koostamiseks.

 

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 27. aprill 2017 kell 16.30

Eeltaotluste põhjal koostatakse tegevuskava, milles loetletakse projektid, millele on võimalik taotleda toetust väikesaarte programmi 2017. aasta vahenditest.

Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi tõstmisele. Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri- ja saarevahelisi transpordiühendusi (sh ühendust saarekeskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu eel-, alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid, sideteenuseid, eluruumide arendamist eesmärgiga tagada kohaliku omavalitsuse üksuse poolt avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale eluruum.

Väikesaarte programmi piirkonda kuuluvad 2017. aastal järgnevad väikesaared:

Harju maakond: Naissaar (Viimsi vald), Prangli (Viimsi vald), Aegna (Tallinna linn);

Lääne maakond: Osmussaar (Noarootsi vald), Vormsi (Vormsi vald);

Pärnu maakond: Kihnu (Kihnu vald),  Manija (Tõstamaa vald);

Saare maakond: Abruka (Lääne-Saare vald), Kesselaid (Muhu vald), Vilsandi (Kihelkonna vald), Ruhnu (Ruhnu vald);

Tartu maakond: Piirissaar (Piirissaare vald).

 

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

- saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;

- saarvallad;

- mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab programmdokumendi punktis 1.1 nimetatud eesmärki ja projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka;

- riigiasutused;

- ettevõtjad, kelle tegevus soodustab programmdokumendi punktis 1.1 nimetatud eesmärki.

 

Taotletava toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 130 000 eurot.

Väikesaarte programmi 2017. aasta programmdokument ning eeltaotluse vorm on kinnitatud riigihalduse ministri 23.03.2017 käskkirjaga nr 048.

Eeltaotlus tuleb esitada Pärnu Maavalitsusele paberil või digitaalselt allkirjastatuna. Paberil esitamise korral esitatakse eeltaotlus  ka elektrooniliselt. Paberil esitamisel tuleb eeltaotlus tuua või postitada aadressile Akadeemia 2, 80088 Pärnu (III korrus tuba 305) ja saata ka elektrooniliselt, hilisem postitempli aeg on 27. aprill 2017. Elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna tuleb eeltaotlus saata hiljemalt 27. aprill 2017 kella 16.30-ks e-posti aadressile info@parnu.maavalitsus.ee.

 

Täpsemad taotlemise tingimused on sätestatud väikesaarte programmi 2017. aasta programmdokumendis ja informatsiooni eeltaotluse koostamise ja esitamise kohta saate Pärnu Maavalitsuse arengutalituse registrite spetsialistilt Sirle Luukas telefonil 44 797 48 või e-mailil sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee