Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

2.11.15

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille'ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt.

Teadmiseks...
Legaliseerima ja apostilleerima ei pea järgmiste riikide sünni-, surma- abieludokumente: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi (kui dokument on väljastatud Viini 1976. a perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konvensiooni kohaselt).
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Apostilliga kinnitamist või dokumendi legaliseerimist ei nõuta samuti riikide puhul, millistega on Eestil sõlmitud õigusabileping. Nendeks riikideks on Venemaa, Läti, Leedu, Ukraina ja Poola.

 

01.07.2012 jõustus 12.12.2011 allkirjastatud Eesti ja Soome õigusabileping. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri väljavõtteid (inglisekeelseid) ilma apostillita ja tõlketa. Samuti ei pea olema apostilliga kinnitatud Soome kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Eesti poolt väljastatud dokumentidest on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse-, lahutuse-, ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega.

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 01.07.2010 ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Kestvus Dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja Liis Rausk, liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee, tel 4479724
Kristina Jürissoo, kristina.jurissoo@parnu.maavalitsus.ee, tel 4479760
Milvi Vaarpuu, milvi.vaarpuu@parnu.maavalitsus.ee, tel 4479747
Margarita Ailt, margarita.ailt@parnu.maavalitsus.ee, tel 4479720

Teenuse taotlemine

Kohapeal  
Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek
Akadeemia tn 2, Pärnu
kabinet 208
Vastuvõtuajad:
E.T.N 8:00-12:00 ja 14:00-16:00
K.-
R. 9:00- 12:00
Vastuvõtul elav järjekord.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
  • Rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument, mis on vastavalt legaliseeritud või apostilleeritud, kui välislepingust ei tulene teisiti.
Tulemus Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.