Riiklik järelevalve haridusasutustes

Maavanem teostab temaatilist riiklikku või üksikküsimustes järelevalvet koolide, lasteaedade ja kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle.

Temaatilise riikliku järelevalve prioriteedid kehtestab haridus- ja teadusminister igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu määrusega.

Riikliku järelevalve tulemused vormistatakse õiendiga, mille kinnitab maavanem  oma korraldusega. Korraldused ja õiendid on leitavad maavalitsuse dokumendiregistrist.

 

Õppeasutuste järelevalve kava 2016/2017. õppeaastal

 

Sauga Põhikool 19.09-23.09.2016

Häädemeeste Lasteaed 17.10-21.10.2016

Pärnu Mai Kool 14.11-18.11.2016

Are Kool 16.-25.01.2017

Pärnu Ülejõe Lasteaed 20.02-28.02.2017

Pärnu Tammsaare Kool  17.-26.04.2017

 

Lisainfo: haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektor Gerdi Rebane, tel 447 9753, e-post gerdi.rebane@parnu.maavalitsus.ee
 
 
Õppeasutuste teostatud järelevalve
 

2010/2011

 

2011/2012

 

2012/2013

 

2013/2014

 

2014/2015

 

2015/2016