Haridused

Ametikoht Ametniku nimi Haridus, eriala
Maasekretär maavanema ülesannetes Rita Kosenkranius kõrgharidus
õigusteadus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon), sotsiaalteaduse magistri kraad (riigiteadused)

KANTSELEI

Dokumendihaldusspetsialist

Anneli Pulk 

keskeriharidus
sekretär-masinakirjutaja
Referent Anu Sommer  keskharidus
Finantsnõunik Ene Ruus  kõrgharidus
rahandus ja krediit, ärikorralduse magistri kraad

Peaspetsialist

Marika Klausson  keskharidus
Jurist Tiia Born

kõrgharidus

magistrikraad (õigusteadus)

Arhivaar Maie Joala keskharidus
Haldusspetsialist Urmas Ennok 

keskeriharidus
ehitustisler

Perekonnaseisutoimingute peaspetsialist Liis Rausk

 keskeriharidus
jurist       

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Kristina Jürissoo kõrgharidus
ärijuhtimine

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Milvi Vaarpuu keskharidus

Perekonnaseisutoimingute spetsialist

Margarita Ailt keskeriharidus
jurist

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

Juhataja Heiki Mägi kõrgharidus
psühholoog
Väliskoostöö spetsialist Kersti Liiva kõrgharidus
inglise keel ja kirjandus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
Transpordinõunik Avo Rahu kõrgharidus
põllumajanduse mehhaniseerimine

Ühistranspordi

vaneminspektor

Mati Rammulüüs kõrgharidus
uurimine

Ühistranspordi

vaneminspektor

Vilja Holzberg kõrgharidus
zootehnika

Ühistranspordi inspektor

Tiina Neeme kõrgharidus
bakalaureusekraad eesti keele (võõrkeelena) erialal 
Arengutalitus
Juhataja Urmas Kase kõrgharidus
MSc (inimgeograafia)
Regionaalarengu peaspetsialist Riina Redlich kõrgharidus
sotsiaaltöö korraldus

Registrite spetsialist

Sirle Luukas keskharidus
Saarevaht Ülle Tamm keskharidus
Saarevaht Arvo Täll keskeriharidus
aiandusagronoom
Planeeringute talitus
Juhataja Tiiu Pärn kõrgharidus
hüdrotehnikainsener, sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad (õigusteadus)
Planeeringunõunik Raine Viitas kõrgharidus
bakalaureusekraad loodusgeograafia ja maastikuökoloogia erialal
Maatoimingute talitus
Juhataja Rein Klaassen kõrgharidus
insener-maakorraldaja

Spetsialist

Birgit Enno kõrgharidus
tehnikateaduse magistrikraad (geodeesia)

HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKOND

Juhataja Epp Klooster kõrgharidus
õigusteadus
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist Kaja Rebane kõrgharidus
sotsiaaltöö korraldus
Haridus- ja kultuuritalitus

Juhataja

Hede Martšenkov kõrgharidus
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Noorsootöö peaspetsialist

Ivika Kelder kõrgharidus
rahandus ja krediit

Kultuuri- ja tervisenõunik

Eha Ristimets

kõrgharidus

eesti keel ja kirjandus