Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

4.01.17
16.12.16

Programmist antakse toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. 

 

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar.

  • Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 80 000 eurot.
  • Oma- ja kaasfinantseeringu minimaalne määr on 25% projekti abikõlblikest kuludest.
  • Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu.

 

Lisainfo ja -materjal:

 

Lisainfo:

EAS 

Rahandusministeerium