KANTSELEI

25.06.15

Kantselei korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimigute alaste ülesannete täitmist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ning maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist. 

 
Kantselei tööd juhib maasekretär.