Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor

13.09.16

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Pärnu maakonna toetusvooru rahaline maht on 9000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Enne taotlema asumist, palun tutvuge taotlemise tingimustega!!!

Küsimuste korral pöörduge

  • Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultandi poole (Daisi Sprenk, daisi@peak.ee,  53455161) või
  • Pärnu maavalitsuse projektivooru koordinaatori poole (Kaja Rebane, kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee, tel 447 9703;  5855 4250) või
  • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste toetusprogrammi koordinaatori poole ( Tarmo Treimann;  tarmo@kysk.ee, tel 656 0487; 5301 3652) 

 

Toimetaja: VALDOR TELVE