Lapsendamine

3.09.14

Lapsendamiseks vajalikud dokumendid

Kirjeldus
 1. Lapsendajate avaldus Pärnu Maavalitsuse sotsiaal – ja tervishoiuosakonnale
 2. Koopia lapsendaja(te) passidest
 3. Arstitõendid lapsendajate tervisliku seisundi  kohta – psühhiaatri tõend ja perearsti tõend
 4.  Abielutunnistuse koopia
 5. Lapse sünnitunnistuse koopia (originaal jääb maavalitsuse kausta) 
 6. Lapse sünniakt (väljastab perekonnaseisuosakond ametniku kirja alusel)
 7. Palgatõendid  6 kuu kohta (kindlasti asutuse blanketil ja allkirja - õigusliku isiku allkirjaga)
 8. Iseloomustused töökohtadelt (blanketil ja allkirjaõigusliku isiku allkirjaga)
 9. Elamispinna tõend – kuhu on abikaasad sissekirjutatud või on elamis-pinna kohta leping
 10. Bioloogilise vanema(te) nõusolek
 11. Perekoolitus PRIDE  tunnistus,  või pereuuring. Peresisese lapsendamise korral pole vajalik.
Kestvus Laps loetakse lapsendatuks kohtumääruse jõustumise päevast, lapsendamine on tähtajatu.
Hind

10 eurot, isiku avalduse eest Pärnu Maakohtule, 

Maksmine

saaja: Rahandusministeerium

a/a Swedpank   221023778606

a/a SEB              10220034796011

Viitenumber mõlemas pangas on   2900072369

Õigusaktid
Vastutaja
 • Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond