Perekonnaseisutõendite väljastamine

4.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.
Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.
Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau). Rahvusarhiivi klienditeeninduskeskkond VAU koondab kõiki meie andmebaase.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond väljastab
·         tõendeid ainult nende, alates 01.07.1926 registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünni-, surma-, abielu- ja abielu lahutuse) kohta, mida maavalitsuste perekonnaseisuasutustes ei ole säilinud;
·         väljavõtteid Petserimaa (Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse, Petseri vald), Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirjadest;
·         kinnitatud väljavõtteid aastail 1920 kuni 1944 toimunud nimemuutmiste otsustest.
Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:
·         Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg : www.genealoogia.ee;
·         Onomastika andmebaas : http://www.ra.ee/apps/onomastika;        
·         Eestikeelne perekonnaajaloo foorum: http://www.isik.ee/foorum/;
·         Eesti Isikuloo Keskus www.isik.ee/

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

 

Hind
  • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.
  • Korduva sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu 10 eurot.
  • Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 10 eurot.
  • Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise ja soo muutmise tõendi eest tasuda riigilõiv 5 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamise eest tasuda riigilõiv 5 eurot.
 
Maksmine Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:

Swedbank nr. EE932200221023778606

SEB pank nr. EE891010220034796011

Nordea Bank  EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 2900082809
Selgitus: korduva tõendi väljastamine
Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas kuni 10 eurot.

 

Õigusaktid
Vastutaja Margarita Ailt, margarita.ailt@parnu.maavalitsus.ee, tel 4479720

Teenuse taotlemine

Kohapeal  
Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.
Akadeemia 2, Pärnu
kabinet 100, I korrus
Vastuvõtu ajad:
E.T.N 8:00-12:00 ja 14:00-16:00
K.-
R. 9:00- 12:00
Vastuvõtul elav järjekord

 

Vajaminevad dokumendid
  • Avaldaja isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
  • korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise või soo muutmise tõend
  • perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandja teatis või kinnitatud koopia

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.
Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga.
Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide

Elektrooniline 

Vajalikud sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:
Vali-> E-teenused-> Kodanikule-> Perekond-> Kõik teenused->Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine
või Perekonnasündmuse tõendi väljastamine

 

Vajalikud dokumendid

ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)

Tulemus
  • Elektrooniline perekonnasündmuse tõend, teatis , kinnitatud koopia või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse
Viide  www.eesti.ee