Perekonnaseisutoimingute aluseks on:

 

Üksikküsimusi reguleerivad tsiviilseadustiku üldosa seadus, kodakondsusseadus, arhiiviseadus, isikuandmete kaitse seadus, riigilõivuseadus, haldusmenetluse seadus, haldusõiguserikkumiste seadustik, rahvusvahelise eraõiguse seadus.

Siit leiad lisaks palju kasulikku infot www.pereliit.eu
 

 

Alates 1. jaanuarist 2018  hakkab Pärnu Maavalitsuse asemel perekonnaseisutoiminguid teostama Pärnu Linnavalitsus.

Perekonnaseisutoimingud:

abielu registreerimine

sünni registreerimine

surma registreerimine

abielu lahutamine

nime muutmine

soo andmete muutmine

abieluvõimetõendite väljastamine

perekonnaseisutõendite väljastamine

andmete parandamine ja muutmine

välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

 

Alates 01.01.2018 kuulub Pärnu Linnavalitsuse pädevusse  isikukoodi andmine isiku avalduse alusel kandmiseks riigi andmekogusse ja õigustatud huvi korral andmete väljastamise avalduste menetlemine.

 

Kuni 31. detsembrini 2017 teostatakse nimetatud perekonnaseisutoiminguid maavalitsuses.

 

 

 
Seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast. Alates 2016. aastast tuuakse teenus inimestele lähemale ja juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need maavalitsus.
 
Riigilõiv andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.
 
Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates uuest aastast AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.
Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.
 

 

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 8.00-12.00; 14.00-16.00
Reede 9.00-12.00
Kolmapäeval vastuvõttu ei toimu

Akadeemia 2
80088 PÄRNU

tel 447 9724