Projektikonkurss avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetamiseks

21.04.15

Pärnu Maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Pärnu maakonnas, mille eesmärgiks on aktiviseerida noorsootööd ja noorte omaalgatust kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide toetamise kaudu.


Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt   5.aprill 2015.a.
1) esitada projekt koos lisadega paberkandjal Pärnu maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnale  (Akadeemia 2   Pärnu 80088) ning
2) saata projekti taotlusvorm elektrooniliselt e-posti aadressil ivika.kelder@parnu.maavalitsus.ee

Konkursile esitatud projektid vaatab avatud noortekeskuste projektikomisjon läbi ja teeb otsused14-tööpäeva jooksul ning avalikustab need Pärnu Maavalitsuse kodulehel.
Lisainfo:    Ivika Kelder
tel.44 79 750
Lisad (vt. allpool):

  • Projektikonkursi tingimused ja kord
  • Projektitaotluse vorm
  • Aruande vorm

 

Dokumendid: