« Tagasi

Pärnu maakonna aasta tervisedendaja 2016 on Toomas Kask

Pärnu maakonna aasta tervisedendaja 2016 on Toomas Kask

 

Toomas Kase eestvedamisel taotleti 2014. aastal rahalisi ressursse, et Pärnumaale luua üks kolmest Eestis tegutsevast regionaalsest laste ja noorte vaimse tervise keskusest. Toomas Kase juhtimisel koostati keskuse kontseptsioon, tegevuste kava, komplekteeriti spetsialistidest tegus meeskond. Keskus omab koordineerivat rolli nii maakonna kui regiooni laste vaimse tervise kujundamises, jälgimises, toetamises ja parandamises koostöös paljude noortega tegelevate institutsioonidega.

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse loomise eesmärkideks olid laste ja noorte vaimse tervise teenuste arendamine ja kättesaadavuse suurendamine, samuti laste vaimse tervise probleemide ennetamine ja suurem teadvustamine ühiskonnas.

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus alustas tööd 1. jaanuaril 2014. Keskus koordineerib laste vaimse tervisega seotud tegevusi ja osutab ambulatoorseid psühhiaatrilisi teenuseid eri vanuses lastele ja noorukitele. Keskuse üks oluline ülesanne on lastega töötavaid spetsialiste – lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad, psühholoogid – koolitada ja võrgustikutööd toetada.

 

 

Aasta tervisedendaja tiitli andsid  Toomas Kasele üle maavanem Kalev Kaljuste ja maavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Epp Klooster  17. novembril toimunud Pärnumaa tervisekonverentsil „Nutiküürust priiks" Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

 

 

 

Eha Ristimets

Pärnu Maavalitsus

kultuuri- ja tervisenõunik