« Tagasi

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 §-dele 4 ja 5 annab Pärnu Maavalitsus teada omavalitsuste ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsetest koolitustest ja kuulutab välja Pärnu maakonna omavalitsuste  ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja praktilise osa eksami.

 

Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lg 3 alusel teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine ja esmase sünni- ning surmatõendi väljastamine.

 

Omavalitsuste ametnike teoreetilise ja praktilise osa koolitused toimuvad 8.02-9.02.2017 Pärnu Maavalitsuses.

 

Teoreetilise osa eksam perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks toimub Pärnu Maavalitsuses 27.02.2017. Teoreetilise osa eksam koosneb testi ja ülesannete lahendamisest.

 

Praktilise osa eksam toimub 28.02.2017 kohalikus omavalitsuses ametniku töökohal. Sooritatav toiming: sünni registreerimine ja/või surma registreerimine. Toimingu teostamisest palume teatada koheselt e-posti aadressil liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee, teade varustada märgusõnaga „Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon"

Teates palume märkida järgmised andmed:

ametniku nimi ja isikukood, sooritatud toiming, toimiku number ja kuupäev ning toiminguosalise lapse isikukood.

 

Eksamil osalemiseks peab asutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik asub peale eksamit perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma, esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 

1)      eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood

2)      e-posti aadress ja telefoninumber

3)      eksamil osalemise kuupäev

4)      toimingute loetelu, millises osas ametnik eksami teeb

5)      kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses teenistusse perekonnaseisuametnikuna

6)      kas soovitakse osaleda koolitusel

 

Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse kõikide selles asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuvate ametnike kohta.

 

Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on 2.02.2017.

 

Avaldus tuleb esitada Pärnu Maavalitsusele kas paberkandjal aadressil Akadeemia 2, 80088 Pärnu või digiallkirjaga kinnitatult elektronposti aadressil info@parnu.maavalitsus.ee         märksõnaga "Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon".

 

Täiendav info Liis Rausk  liis.rausk@parnu.maavalitsus.ee, tel 447  9724.