« Tagasi

Riigihalduse ministri 12.novembri 2015.a käskkirja nr 179 "Pärnumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava kinnitamine" muutmine 05.06.2017

Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise (PKT) Pärnumaa tegevuskava muutmist vedas Pärnu Maavalitsus (PMV). Koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga (POL) toimusid vastavad nõupidamised Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) 02.11.2016 ja 20.02.2017, kus osalesid PMV, POL, EAS-i ja Rahandusministeeriumi esindajad. Pärnu Maavalitsusele jaanuaris-veebruaris, 2017 esitatud uute projektiideede osas tegi POL üldkogu oma otsuse 22.02.2017 (otsus nr 1-4.1/8), millega tegevuskava täiendati nelja projektiideega. POLi üldkogu otsus esitati Pärnu maavanemale 27.02.2017.a. Maavanem täiendas POL-i üldkogu ettepanekut 06.03.2017: tegevuskavasse lisati veel kaks projektiideed (mis olid saanud esialgse positiivse tagasiside EAS-i ja Rahandusministeeriumiga toimunud eelkonsultatsioonide käigus). Niisiis on kokku PKT Pärnumaa tegevuskava täiendatud kuue projektiideega, esitatuna nii avaliku, kodanikeühenduste kui erasektori poolt. Projektiideede kogumaht (7 325 995.31 eurot) toetuste osas ulatub peaaegu kahekordse võimaluste mahuni. PKT II taotlusvooru võimalused Pärnu maakonna osas on 3 758 197.24 eurot

 

 

Vaata täpsemalt: http://parnu.maavalitsus.ee/documents/181369/6002533/PKT_Parnumaa_muudetud_tegevuskava.pdf/4ba9dc47-cf72-4753-b3b8-86cbcccb2fb8