« Tagasi

Riik toetab 2,2 miljoni euroga kohalike avalike teenuste investeeringuid

Riigihalduse ministri moodustatud komisjon otsustas eraldada ligikaudu 2,2 miljonit eurot kohaliku tasandi teenuste säästlikumaks korraldamiseks ning maakonna tasandil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks.

 

 

 

„Elanike arvu, paiknemise ja liikumisharjumuste muutumine sunnib ka kohalikke omavalitsusi üle vaatama teenuste korraldust oma territooriumil. Mõnes kohas on võimalik koondada teenuseid  väiksemale pinnale, teisel juhul aitab hoone energiaklassi parandamine saavutada kokkuhoidu ja suunata rohkem raha teenuste sisulisse arendamisesse," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Paljusid teenuseid saavad maakonnakeskused oma tegevusmahtu suurendades osutada ka naaberomavalitsuste elanikele. Selliste suurte ümberkorralduste tegemiseks saab riik pakkuda toetustega oma tuge."

 

 

 

Enamasti oli kohaliku tasandi projektide puhul eesmärk vähendada hoone energiatarbimist. Vähem oli projekte teenuste ümberkorralduseks või teenuste pakkumiseks vajaliku pinna vähendamiseks. Näiteks sai Keila linn toetust kahe lasteaia köökide ühendamiseks, et edaspidi valmistada ühes köögis sööki mõlema lasteaia jaoks. Nii hoitakse kokku remondikulude ning tehnika soetamise arvelt, pikaajaliselt saavutatakse sääst ka kommunaal- ja personalikuludelt.

 

 

 

Maakondliku tasandi projektide puhul oli valdav eesmärk olemasolevate teenuste kvaliteedi parandamine. Silma paistis Pärnu linnavalitsus, kes sai toetust Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuses puudega täiskasvanute päevahoiuteenuse osutamise alustamiseks kogu maakonna klientidele. Põlva vald sai toetust keskraamatukogu fassaadi ja katuse soojustamiseks, mis teenindab maakonna kõikide valdade 34 raamatukogu. Hiiumaa Spordikool sai toetust Kärdlas asuva maakonna ainsa täismõõdus staadioni korrastamiseks, et pakkuda põhikooli, gümnaasiumi ja spordikooli õpilastele ning harrastajatele kaasaegseid treening- ja võistlusvõimalusi.

 

 

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmist said toetust 37 projekti kõigist maakondadest. Programmi eesmärk on aidata kaasa kohalikul tasandil pakutavate teenuste senisest säästlikumale korraldamisele ning toetada keskusi nende teenuste pakkumisel, mille kasusaajateks on laiem piirkond. 

 

 

 

Toetusi anti hasartmängumaksu regionaalsete investeeringutoetuste programmist, mis võimaldab varasemast suurema toetusega ellu viia terviklikumaid ning suurema mõjuga investeeringuid. Maksimaalne toetuse summa on programmis 80 000 eurot ja nõutav omafinantseering vähemalt 25 protsenti. Järgmine taotlusvoor avaneb novembris 2017.

 

 

 

Komisjoni 2017. aasta otsused leiate siit:

http://www.fin.ee/riik-toetab-22-miljoni-euroga-kohalike-avalike-teenuste-investeeringuid/