Pärnumaa Vapimärgi kandidaatide esitamine

  Pärnumaa Vapimärk on asutatud Pärnumaale osutatud teenete tunnustamiseks. Vapimärk omistatakse isikutele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud...

Pärnu maavanem algatas Eesti ja Läti riiki ühendava kõrgepingeliini teemaplaneeringu koostamise Pärnumaa osas

  Enne planeeringu algatamist sõlmisid AS-i Elering, Viljandija Pärnu maavalitsused koostöökokkuleppe 330 kV elektriliini Kilingi-Nõmme – Riga TEC-2 trassi asukoha...

Juubelipaarid peavad pidu

  Teoks saab Pärnu maakonna XVI kuldpulmapaaride austamispäev. Ehkki nimetatud päev traditsiooniliselt kuldpulmapaaride austamispäeva nimetust kannab, on alati oodatud abielupaarid,...

Pärnu maavanem kehtestas maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu

  Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Sobivad alad selgitati välja avaliku...

26.novembril 2013 on rahvastiku toimingute talituses kodanike vastuvõtt kella 8-12.

  Kolmapäeval vastuvõttu ei toimu. Kiireloomuliseks sünni või surmajuhtumi registreerimiseks palume pöörduda Pärnule lähima või teile sobiva omavalitsuse poole. Linna...

Pärnumaa Haridusfoorum

  Käesoleval aastal on teemaks kaasav haridus rõhuasetusega õpilaste vaimsel tervisel. Üritus saab teoks Pärnumaa Omavalitsuste  Liidu, Pärnu Maavalitsuse, Eesti Haigekassa ja...

Pärnu Maavalitsus tutvustab Pärnumaa mereplaneeringu esimest eskiislahendust

  Valminud on planeeringu esimene eskiislahendus. Planeeringukaardile on kantud erinevad huvid mereala kasutamisel, seletuskirjas antakse selgitused ning huvide konflikti korral ka...

Pärnumaal sünnib järjest rohkem lapsi

  Kui juunis oli maavalitsuses ja maakonna omavalitsustes koostatud kannete arv kokku 60, siis neljal järgneval kuul juba 73,76, 87 ja 90. Oktoobrikuus esimese nimelise...

Perekonnaseisuametniku eksami teade

  Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse §3 lg 3 alusel teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine.   ...

Algavad esimesed avalikud arutelud Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks Pärnumaal

  Avalikel aruteludel tutvustatakse Rail Baltic raudtee planeeringu lähteseisukohti ja KSH programmi. Koostatud lähteseisukohtades on kirjeldatud kavandatava raudtee iseloomu ja...
Näitan: 111-120
Elemente lehe kohta 10
of 12