Pärnumaal sünnib järjest rohkem lapsi

  Kui juunis oli maavalitsuses ja maakonna omavalitsustes koostatud kannete arv kokku 60, siis neljal järgneval kuul juba 73,76, 87 ja 90. Oktoobrikuus esimese nimelise...

Perekonnaseisuametniku eksami teade

  Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse §3 lg 3 alusel teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine.   ...

Algavad esimesed avalikud arutelud Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks Pärnumaal

  Avalikel aruteludel tutvustatakse Rail Baltic raudtee planeeringu lähteseisukohti ja KSH programmi. Koostatud lähteseisukohtades on kirjeldatud kavandatava raudtee iseloomu ja...
Näitan: 111-113
Elemente lehe kohta 10
of 12