Pärnu maavanem kehtestas 17.04.2017 Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu.

Planeeringuga on määratud mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huve ja ruumilise arengu vajadusi. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+. ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

4. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja...

Avati taotlusvoor väikesaarte toetamiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade 27.03.2017   Täna avati väikesaarte programmi taotlusvoor, mille eesmärk on muuta väikesaarte kogukondadele osutatavad esmatähtsad teenused...

29.03.17. a. viibib Moldova suursaadik Inga Ionesii visiidil Pärnumaal

Kell 10.00 toimub Pärnu maavalitsuse 5 korruse Buskerudi saalis kohtumine Pärnu maavanem Kalev Kaljustega. Visiidil arutatakse Moldova ADR Nord delegatsiooni  ja Pärnumaa maaturismi...

Kogukondliku turvalisuse 2017. a taotlusvooru infopäevad

KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal. Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus,...

1.märtsil kell 14 toimub EV100 taotlusvooru tutvustav infopäev Pärnu Maavalitsuses

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KYSK) ja Riigikantselei EV100 juhtrühm tutvustavad  uut taotlusvooru, mille eesmärk on toetada selliste unikaalsete ja uuenduslike algatuste käivitamist ning...

Pärnumaa Vapimärgi andmine

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste otsustas Pärnumaa Vapimärgi Nõukogu ettepanekul anda 2017. aastal kuus Pärnumaa Vapimärki. Pärnumaa kõrgeima autasu  - Pärnumaa Vapimärgi saajateks...

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 §-dele 4 ja 5 annab Pärnu Maavalitsus teada omavalitsuste ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsetest koolitustest ja kuulutab...

Pärnumaa Vapimärgi kandidaatide esitamine

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ootab ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma Pärnumaa kõrgeimat autasu - Pärnumaa Vapimärki.    Pärnumaa Vapimärk on asutatud...
Näitan: 11-20
Elemente lehe kohta 10
of 12